Wywiad gospodarczy Łódź

Wywiad gospodarczy czyli spokojny biznes dla przedsiębiorcy.

W ciągu 11 lat prowadzenia własnego biura detektywistycznego, a w chwili obecnej kolejnego biura detektywistycznego w Łodzi, jako profesjonalny prywatny detektywlodzbanaszewski spotykam klientów biznesmenów, kolegów, którzy wiele lat prowadzą firmy z różnych branż, na różną skalę z różnym skutkiem finansowym. Jednak łączy ich jedno: spotykają się ze mną ponieważ potrzebują pomocy. Ktoś ich oszukał, wyłudził pieniądze, wszedł w posiadanie ich nieruchomości w sposób nielegalny. Kiedy się spotykamy pytam zawsze tak samo: proszę Pana lub Pani, czy sprawdził Pan/Pani firmę, człowieka poprzez wywiad gospodarczy przed podjęciem decyzji o prowadzeniu wspólnych interesów? Odpowiedź niestety jest zawsze taka sama – NIE.

Wywiad gospodarczy

Ciągle aktualne pozostaje przysłowie „mądry Polak po szkodzie”. W krajach Europy zachodniej dobrym zwyczajem jest sprawdzenie kontrahentów jeszcze zanim usiądziemy do poważnych rozmów, a co dopiero mówić o wspólnych interesach. Wielkie korporacje i zagraniczne firmy robią to zawsze, nawet w Polsce. Dlaczego zatem polscy biznesmeni zaczynają to robić w momencie, gdy zostają oszukani, kiedy dowiadują się ze ich wspólnicy nic nie mają, że nie jest to pierwszy raz i już wcześniej kogoś oszukali. Jednak wtedy już najczęściej jest za późno. Kończy się to dramatem życiowym: bankructwo firmy, brak środków, co często równolegle pociąga za sobą upadek życia prywatnego, rodzinnego – małżonek odchodzi, zaczyna się uzależnienie oraz inne dramaty, o których nie chce pisać. Prawnik, sąd, komornik, straconych kilkadziesiąt tysięcy i żadnego efektu. Wówczas zadają sobie pytanie co mogą jeszcze zrobić. Zapada decyzja: prywatny detektyw, a najlepiej skuteczny prywatny detektyw.

Detektyw gospodarczy

Dam Państwu radę: czy nie lepiej – a z pewnością taniej i skuteczniej – sprawdzić firmę lub osobę reprezentującą daną firmę przed podpisaniem umowy? Koszt takiego działania jest o wiele mniejszy niż konsekwencje finansowe wejścia we wspólny biznes z osobą, o której wiemy tylko tyle ile ona sama chce nam powiedzieć.  

Profesjonalna agencja detektywistyczna detektywlodzbanaszewski.pl proponuje Państwu wszelkie dostępne możliwości sprawdzenia partnerów, kontrahentów, klientów. Ale również inne, indywidualne propozycje, o których porozmawiamy podczas spotkania w naszym biurze w Łodzi. Jesteśmy w stanie zaproponować wiele rozwiązań gwarantujących satysfakcjonujące efekty, pozwalające zapobiec przyszłej i nie rzadko pewnej tragedii, po której często nie możemy się już podnieść.

Nasza dewiza – godzina spotkania z naszymi specjalistami i niewielki koszt w porównaniu z ewentualnymi stratami i konsekwencjami nie jest ani czasem ani kosztem straconym.

Jak inaczej nazwać wywiad gospodarczy ?

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa wywiad to: zwiad, dochodzenie, szpiegostwo, indagowanie, zapytywanie, patrol, badanie, ankietowanie, wypytywanie, rozmowa, interview, interwiew, kwestionariusz, pytanie, rekonesans, rozmowa kwalifikacyjna, sondaż, obchodzenie, przesłuchanie, dopytywanie się

Co to jest wywiad gospodarczy ?

Wg wikipedia :

Wywiad gospodarczy – rodzaj wywiadu, mający na celu pozyskiwanie informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw i państw.

Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. Termin „wywiad gospodarczy” jest często niesłusznie utożsamiany z pojęciem „szpiegostwo gospodarcze” lub kojarzony z tajnymi działaniami służb państwowych.

Wywiad gospodarczy a szpiegostwo gospodarcze

Główna różnica pomiędzy tymi pojęciami dotyczy metod i źródeł informacji. Wywiad gospodarczy wykorzystuje legalne metody i jawne źródła informacji, podczas gdy szpiegostwo gospodarcze korzysta z metod niezgodnych z prawem, a także niejawnych, zastrzeżonych źródeł informacji.

Czy wywiad gospodarczy jest legalny?

Czy wywiad gospodarczy jest legalny? Jak najbardziej, wywiad gospodarczy jest legalny, jeśli zlecasz działania odpowiedniej firmie, która zna się na zbieraniu informacji w sposób zgodny z prawem, nie przekraczając granicy czarnego wywiadu, opisanego wyżej.

Zapraszamy na spotkanie.


Detektyw Łódź Banaszewski - Kontakt