Prywatny Detektyw zadba o Twoje sprawy

Usługi detektywistyczne świadczone są na terenie całego kraju i Europy,
w szczególności z Piotrków Trybunalski / Łodzi i Katowicach.

Jeśli potrzebna jest Ci profesjonalna pomoc w sprawach rodzinnych, karnych czy w poszukiwaniu osób lub mienia, prywatny detektyw Jacek Banaszewski zajmie się Twoim problemem. Usługi detektywistyczne, które świadczymy to najwyższej klasy fachowa pomoc w rozwiązywaniu problemów natury karnej, kompleksowe doradztwo w sprawach rodzinnych, zawodowych i finansowych. Oferta detektywistyczna łączy w sobie wysoką jakość usług, profesjonalizm i konkurencyjność ceny. Ponadto prywatny detektyw Jacek Banaszewski to gwarancja pełnej dyskrecji oraz skutecznej i szybkiej realizacji powierzonych zadań. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Biuro detektywistyczne Piotrków Trybunalski

Profesjonalne działania na terenie miasta Piotrków Trybunalski oraz całego województwa łódzkiego i  kraju

Piotrków Trybunalski Łódzki biuro detektywistyczne świadczy usługi polegające na zdobywaniu wszelkich informacji, dowodów, odnajdywaniu sprawców zdarzeń bądź weryfikacja osób. Branża detektywistyczna cały czas prężnie się rozwija i staje się coraz bardziej popularna i dostępna. Pojawia się coraz więcej agencji detektywistycznych i detektywów. Wybierając biuro detektywistyczne należy zwrócić szczególną uwagę na doświadczenie, skuteczność oraz profesjonalizm w działaniu. Wybór biura detektywistycznego nie może być przypadkowy. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, tak by sprostać Państwa oczekiwaniom.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DETEKTYWEM 

Współpracujemy

Detektyw Piotrków Trybunalski Banaszewski zapewnia swoim klientom najwyższą jakość usług i stosowanych materiałów, które spełniają najwyższe standardy. Współpracujemy wyłącznie z solidnymi, sprawdzonymi firmami, które również spełniają normy jakości i bezpieczeństwa. Nasi partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy to liderzy w swoich branżach. Zapraszamy do kontaktu firmy, które spełniają nasze wymagania i chciałyby podjąć z nami współpracę biznesową.

Proponujemy Państwu profesjonalne usługi detektywistyczne w Piotrków Trybunalski i całym województwie łódzkim. Wiedza, umiejętności oraz zdobyte doświadczenie prywatnego detektywa w różnych działaniach operacyjnych, a także współpracowników biura detektywistycznego (w tym byłych oficerów służb specjalnych) sprawiają, że jesteśmy w stanie Państwu pomóc niemalże w każdej sprawie.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE Piotrków Trybunalski

Zdobyte doświadczenie świadcząc usługi detektywistyczne na terenie całego kraju oraz współpraca z detektywami z krajów Unii Europejskiej, a także realizacja zleceń i prowadzenie działań operacyjnych na terenie Wielkiej Brytanii, Węgier, Słowacji, Niemiec, oraz Belgii jest dowodem na dobre, solidne i profesjonalne przygotowanie. To doświadczenie sprawia, że oferujemy Państwu profesjonalne usługi detektywistyczne w Piotrków Trybunalski.

Prywatny detektyw Jacek Banaszewski jest licencjonowanym specjalistą, który ukończył z wyróżnieniem Szkołę Detektywów w Kielcach, a dodatkowo jest w posiadaniu Security Guarding czyli angielskiej licencji pracownika ochrony. Świadczenie profesjonalnych usług detektywistycznych wymaga zdolności do wykonywania zadań w uciążliwych warunkach, gotowości do pracy o każdej porze dnia i nocy, oraz bycia na bieżąco z aktualnymi nowościami technicznymi i przepisami prawa.

 

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Detektyw Jacek Banaszewski

Zawodowa działalność detektywistyczna to rezultat specjalistycznego przygotowania, wnikliwości i efektywnych działań operacyjnych. Detektyw z dużą praktyką zawodową i solidnym wykształceniem to z pewnością osoba godna zaufania i oferująca wysokiej jakości usługi.

Korzystanie z usług polecanego, skutecznego detektywa to gwarancja pomocy w sprawach karnych, rozwodowych, poszukiwaniu osób zaginionych, a także rzetelnego doradztwa w zakresie informatyki śledczej i wykrywania podsłuchów. Detektyw Jacek Banaszewski ze Piotrków Trybunalski zapewnia pełen profesjonalizm, dyskrecję i skuteczność działań.

Historia:

Kiedy w 2008 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach zdawałem egzamin poprzedzający otrzymanie licencji uprawniającej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych, pracowałem jeszcze w sektorze bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii. Identyfikowałem naruszenia bezpieczeństwa, działania nieuprawnione tudzież istnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz zagrożenia mienia, a także życia i zdrowia pracowników i klientów instytucji w której byłem zatrudniony.

Z zaangażowaniem ujawniałem podejrzenia popełnienia oszustwa wewnętrznego lub zewnętrznego, a także nadużycia pracowników doprowadzając m.in. do zatrzymania i aresztowania postawionego wysoko w hierarchii firmy menagera, który dopuścił się kradzieży aktywów rzeczowych. W ramach obowiązków służbowych współpracowałem z organami ścigania.

Rozpoznawałem nieautoryzowane działania oraz inne naruszenia przepisów wewnętrznych i nieprzestrzeganie przepisów prawa. Wykazałem się najwyższą wydajnością w wykrywaniu i przeciwdziałaniu popełnianiu przestępstw, co wiązało się z jednej strony z uznaniem ze strony pracodawcy, z drugiej zaś „niezadowoleniem” przestępców. Ponadprzeciętne wyniki swojej pracy przepłaciłem doświadczeniem utraty własnego bezpieczeństwa, otrzymywałem pogróżki i zostałem napadnięty. Było to wielkie wyzwanie a zarazem wielkie doświadczenie dla przyszłego właściciela biura detektywistycznego.

Zapraszamy klientów z dzielnic : Andrzejów, Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna, Olechów-Janów, Stary Widzew, Stoki-Sikawa-Podgórze, Widzew-Wschód.
Detektyw Łódź, Detektyw Zgierz, Detektyw Rzgów, Detektyw Tuszyn, Detektyw Skierniewice, Detektyw Aleksandrów Łódzki, Detektyw Konstantynów Łódzki, Detektyw Piotrków Trybunalski, Detektyw Rawa Mazowiecka, Detektyw Koluszki, Detektyw Głowno, Detektyw Łowicz, Detektyw Łęczyca, Detektyw Kutno, Detektyw Poddębice, Detektyw Uniejów, Detektyw Sieradz, Detektyw Zduńska Wola, Detektyw Łask, Detektyw Wieluń, Detektyw Kleszczów, Detektyw Bełchatów, Detektyw Kamieńsk, Detektyw Radomsko, Detektyw Pabianice, Detektyw Sulejów, Detektyw Opoczno

W czym pomoże detektyw ze Piotrków Trybunalski :

Znalezienie zaginionej osoby
Ustalenie prawdy w sprawie rozwodu lub sporu o alimenty
Udowodnienie niewierności małżonka
Zbadanie przestępstwa lub oszustwa
Ustalenie tożsamości osób lub sprawców przestępstwa
Zabezpieczenie dowodów w sprawie sądowej
Ochrona przed stalkingu lub nękaniem
Detektyw posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i narzędzia potrzebne do skutecznego rozwiązywania problemów. Dodatkowo, jego działania są zachowaniem poufności i poszanowaniem prywatności.

Kodeks etyki detektywa:

Zawód detektywa istnieje formalnie od 2001r., kiedy to ustanowiony został Ustawą z dnia 6 lipca 2001r. o Usługach Detektywistycznych. Mimo tak krótkiego istnienia, zgodnie z opinią wielu prawników*, zawód detektywa stał się nieformalnym zawodem zaufania publicznego sięga bowiem często w najbardziej intymną sferę ludzkiej prywatności. Dzieje się tak również dlatego, że detektyw pełni szczególną rolę służąc społeczeństwu, wypełniając lukę pomiędzy zadaniami organów państwa a zapotrzebowaniem na ochronę praw i interesów jednostki. Dlatego oczywistym jest, że zawarte w niniejszym Kodeksie zasady etyki służyć mają właściwemu wypełnianiu zadań wynikających z przepisów w/w Ustawy. Klient musi być przekonany, że jego sprawa zostanie potraktowana przez detektywa profesjonalnie i zgodnie z literą prawa.

§ 1

Detektyw w swojej działalności zobowiązany jest kierować się wyznacznikami profesjonalnego działania, które stanowią przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Usługach Detektywistycznych, postanowień zawartych w niniejszym Kodeksie oraz Statutu i uchwał PSLD. Jego obowiązkiem jest sumienne wykonywanie swojego zawodu, dbałość o czystość szeregów oraz przestrzeganie obowiązujących norm moralnych i etycznych, zarówno zawodowych jak i ogólnych.

§ 2

Kodeks etyki Detektywa obowiązuje licencjonowanych detektywów polskich zrzeszonych w PSLD.

§ 3

Detektywi w swojej działalności zobowiązani są do:

 • Kierowania się przepisami prawa, normami moralnymi i etycznymi oraz dbania o ich przestrzeganie przez wszystkie osoby wykonujące zlecenie na rzecz klienta.
 • Kierowania się zasadami rzetelności, skuteczności, bezstronności, uczciwości, poufności i lojalności wobec klientów
 • Unikania konfliktu interesów, traktowanie tego jako podstawowego obowiązku detektywa wobec osób powierzających mu prowadzenie swoich spraw
 • Nieprzyjmowania zleceń wątpliwych moralnie, mających na celu ułatwianie popełnienie przestępstwa lub ukrycia jego popełnienia
 • Stania na straży godności zawodu detektywa, tworzenie jego pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Reagowania na nieprawidłowe praktyki detektywistyczne wykonywane przez detektywów zrzeszonych w PSLD, detektywów niezrzeszonych jak i osoby nie posiadające licencji detektywa
 • Preferowania w wykonywanej przez siebie pracy profesjonalizmu i wysokiej jej jakości
 • Realistycznego oferowania usług
 • Przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez siebie i swoich współpracowników w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych od zleceniodawcy oraz pozyskanych w trakcie realizacji zlecenia, traktowanie tej zasady jako podstawy zaufania zleceniodawcy do detektywa. Równocześnie tajemnica zawodowa nie może wpływać na ukrywanie dowodów popełnienia przestępstwa lub innych czynów zabronionych a także umożliwiać uniknięcie odpowiedzialności karnej za czyn dokonany w przeszłości lub który miałby być dokonany w przyszłości
 • Uczciwego konkurowania z innymi licencjonowanymi detektywami, preferowania koleżeńskości i zrozumienia we wzajemnych stosunkach
 • Służenia sobie radą i udzielania wzajemnie pomocy w pracy zawodowej
 • Rozstrzygania wszelkich sporów i konfliktów między detektywami zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi, wyłącznie w oparciu o organy PSLD
 • Dbałości o upowszechnianie rzeczywistej wiedzy o zawodzie detektywa i świadczonych usługach a swoim postępowaniem i wynikami pracy upowszechnianie pozytywnego wizerunku zawodu w społeczeństwie
 • Zachęcania niezrzeszonych w PSLD licencjonowanych detektywów do respektowania w działalności zawodowej przyjętych przez PSLD norm etycznych

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym kodeksem działania detektywa oparte być winny nie tylko na przepisach prawa ale także na jego wewnętrznych przekonaniach stanowiących wyznaczniki profesjonalnego i etycznego działania w realizowanych zleceniach.

§ 5

Udowodnione, rażące nieprzestrzeganie zasad etyki przez licencjonowanego detektywa zrzeszonego w PSLD stanowić może podstawę do skierowania sprawy przez każdego członka PSLD do Sądu Dyscyplinarnego, który zgodnie ze Statutem PSLD czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej objętych niniejszym kodeksem.

§ 6

Kodeks etyczny wchodzi w życie z dniem 15.06.2010r. zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

* Tomasz Aleksandrowicz, Jerzy Konieczny, Anna Konik – Podstawy Detektywistyki – Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne – Warszawa 2008


Detektyw Łódź Banaszewski - Kontakt