Usługi detektywistyczne Łódź

Łódzkie biuro detektywistyczne dla firm oraz osób prywatnych

Prywatny Detektyw zadba o Twoje sprawy

Usługi detektywistyczne świadczone są na terenie całego kraju i Europy,
w szczególności w Łodzi i Katowicach.

Jeśli potrzebna jest Ci profesjonalna pomoc w sprawach rodzinnych, karnych czy w poszukiwaniu osób lub mienia, prywatny detektyw Jacek Banaszewski zajmie się Twoim problemem. Usługi detektywistyczne, które świadczymy to najwyższej klasy fachowa pomoc w rozwiązywaniu problemów natury karnej, kompleksowe doradztwo w sprawach rodzinnych, zawodowych i finansowych. Oferta detektywistyczna łączy w sobie wysoką jakość usług, profesjonalizm i konkurencyjność ceny. Ponadto prywatny detektyw Jacek Banaszewski to gwarancja pełnej dyskrecji oraz skutecznej i szybkiej realizacji powierzonych zadań. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

249
Zadowoleni
klienci
190
Rozwiązane sprawy
rodzinne
31
Rozwiązane sprawy
karne
67
Odnalezione osoby
i mienia

Biuro detektywistyczne Łódź

Profesjonalne działania na terenie województwa łódzkiego i całego kraju

Łódzkie biuro detektywistyczne świadczy usługi polegające na zdobywaniu wszelkich informacji, dowodów, odnajdywaniu sprawców zdarzeń bądź weryfikacja osób. Branża detektywistyczna cały czas prężnie się rozwija i staje się coraz bardziej popularna i dostępna. Pojawia się coraz więcej agencji detektywistycznych i detektywów. Wybierając biuro detektywistyczne należy zwrócić szczególną uwagę na doświadczenie, skuteczność oraz profesjonalizm w działaniu. Wybór biura detektywistycznego nie może być przypadkowy. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, tak by sprostać Państwa oczekiwaniom.

Skontaktuj się z detektywem

Współpracujemy

Detektyw Łódż Banaszewski zapewnia swoim klientom najwyższą jakość usług i stosowanych materiałów, które spełniają najwyższe standardy. Współpracujemy wyłącznie z solidnymi, sprawdzonymi firmami, które również spełniają normy jakości i bezpieczeństwa. Nasi partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy to liderzy w swoich branżach. Zapraszamy do kontaktu firmy, które spełniają nasze wymagania i chciałyby podjąć z nami współpracę biznesową.

National

Proponujemy Państwu profesjonalne usługi detektywistyczne w Łodzi i całym województwie łódzkim. Wiedza, umiejętności oraz zdobyte doświadczenie prywatnego detektywa w różnych działaniach operacyjnych, a także współpracowników biura detektywistycznego (w tym byłych oficerów służb specjalnych) sprawiają, że jesteśmy w stanie Państwu pomóc niemalże w każdej sprawie.

Usługi detektywistyczne Łódź

Zdobyte doświadczenie świadcząc usługi detektywistyczne na terenie całego kraju oraz współpraca z detektywami z krajów Unii Europejskiej, a tekże realizacja zleceń i prowadzenie działań operacyjnych na terenie Wielkiej Brytanii, Węgier, Słowacji, Niemiec, oraz Belgii jest dowodem na dobre, solidne i profesjonalne przygotowanie. To doświadczenie sprawia, że oferujemy Państwu profesjonalne usługi detektywistyczne w Łodzi.

Prywatny detektyw Jacek Banaszewski jest licencjonowanym specjalistą, który ukończył z wyróżnieniem Szkołę Detektywów w Kielcach, a dodatkowo jest w posiadaniu Security Guarding czyli angielskiej licencji pracownika ochrony. Świadczenie profesjonalnych usług detektywistycznych wymaga zdolności do wykonywania zadań w uciążliwych warunkach, gotowości do pracy o każdej porze dnia i nocy, oraz bycia na bieżąco z aktualnymi nowościami technicznymi i przepisami prawa.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Detektyw Jacek Banaszewski

Zawodowa działalność detektywistyczna to rezultat specjalistycznego przygotowania, wnikliwości i efektywnych działań operacyjnych. Detektyw z dużą praktyką zawodową i solidnym wykształceniem to z pewnością osoba godna zaufania i oferująca wysokiej jakości usługi.

Kontakt z detektywem

Korzystanie z usług polecanego, skutecznego detektywa to gwarancja pomocy w sprawach karnych, rozwodowych, poszukiwaniu osób zaginionych, a także rzetelnego doradztwa w zakresie informatyki śledczej i wykrywania podsłuchów. Detektyw Jacek Banaszewski z Łodzi zapewnia pełen profesjonalizm, dyskrecję i skuteczność działań.

Historia:

Kiedy w 2008 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach zdawałem egzamin poprzedzający otrzymanie licencji uprawniającej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych, pracowałem jeszcze w sektorze bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii. Identyfikowałem naruszenia bezpieczeństwa, działania nieuprawnione tudzież istnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz zagrożenia mienia, a także życia i zdrowia pracowników i klientów instytucji w której byłem zatrudniony.

Z zaangażowaniem ujawniałem podejrzenia popełnienia oszustwa wewnętrznego lub zewnętrznego, a także nadużycia pracowników doprowadzając m.in. do zatrzymania i aresztowania postawionego wysoko w hierarchii firmy menagera, który dopuścił się kradzieży aktywów rzeczowych. W ramach obowiązków służbowych współpracowałem z organami ścigania.

Rozpoznawałem nieautoryzowane działania oraz inne naruszenia przepisów wewnętrznych i nieprzestrzeganie przepisów prawa. Wykazałem się najwyższą wydajnością w wykrywaniu i przeciwdziałaniu popełnianiu przestępstw, co wiązało się z jednej strony z uznaniem ze strony pracodawcy, z drugiej zaś „niezadowoleniem” przestępców. Ponadprzeciętne wyniki swojej pracy przepłaciłem doświadczeniem utraty własnego bezpieczeństwa, otrzymywałem pogróżki i zostałem napadnięty. Było to wielkie wyzwanie a zarazem wielkie doświadczenie dla przyszłego właściciela biura detektywistycznego.

Zapraszamy klientów z dzielnic : Andrzejów, Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna, Olechów-Janów, Stary Widzew, Stoki-Sikawa-Podgórze, Widzew-Wschód.

Kodeks etyki detektywa:

Zawód detektywa istnieje formalnie od 2001r., kiedy to ustanowiony został Ustawą z dnia 6 lipca 2001r. o Usługach Detektywistycznych. Mimo tak krótkiego istnienia, zgodnie z opinią wielu prawników*, zawód detektywa stał się nieformalnym zawodem zaufania publicznego sięga bowiem często w najbardziej intymną sferę ludzkiej prywatności. Dzieje się tak również dlatego, że detektyw pełni szczególną rolę służąc społeczeństwu, wypełniając lukę pomiędzy zadaniami organów państwa a zapotrzebowaniem na ochronę praw i interesów jednostki. Dlatego oczywistym jest, że zawarte w niniejszym Kodeksie zasady etyki służyć mają właściwemu wypełnianiu zadań wynikających z przepisów w/w Ustawy. Klient musi być przekonany, że jego sprawa zostanie potraktowana przez detektywa profesjonalnie i zgodnie z literą prawa.

§ 1

Detektyw w swojej działalności zobowiązany jest kierować się wyznacznikami profesjonalnego działania, które stanowią przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Usługach Detektywistycznych, postanowień zawartych w niniejszym Kodeksie oraz Statutu i uchwał PSLD. Jego obowiązkiem jest sumienne wykonywanie swojego zawodu, dbałość o czystość szeregów oraz przestrzeganie obowiązujących norm moralnych i etycznych, zarówno zawodowych jak i ogólnych.

§ 2

Kodeks etyki Detektywa obowiązuje licencjonowanych detektywów polskich zrzeszonych w PSLD.

§ 3

Detektywi w swojej działalności zobowiązani są do:

 • Kierowania się przepisami prawa, normami moralnymi i etycznymi oraz dbania o ich przestrzeganie przez wszystkie osoby wykonujące zlecenie na rzecz klienta.
 • Kierowania się zasadami rzetelności, skuteczności, bezstronności, uczciwości, poufności i lojalności wobec klientów
 • Unikania konfliktu interesów, traktowanie tego jako podstawowego obowiązku detektywa wobec osób powierzających mu prowadzenie swoich spraw
 • Nieprzyjmowania zleceń wątpliwych moralnie, mających na celu ułatwianie popełnienie przestępstwa lub ukrycia jego popełnienia
 • Stania na straży godności zawodu detektywa, tworzenie jego pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Reagowania na nieprawidłowe praktyki detektywistyczne wykonywane przez detektywów zrzeszonych w PSLD, detektywów niezrzeszonych jak i osoby nie posiadające licencji detektywa
 • Preferowania w wykonywanej przez siebie pracy profesjonalizmu i wysokiej jej jakości
 • Realistycznego oferowania usług
 • Przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez siebie i swoich współpracowników w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych od zleceniodawcy oraz pozyskanych w trakcie realizacji zlecenia, traktowanie tej zasady jako podstawy zaufania zleceniodawcy do detektywa. Równocześnie tajemnica zawodowa nie może wpływać na ukrywanie dowodów popełnienia przestępstwa lub innych czynów zabronionych a także umożliwiać uniknięcie odpowiedzialności karnej za czyn dokonany w przeszłości lub który miałby być dokonany w przyszłości
 • Uczciwego konkurowania z innymi licencjonowanymi detektywami, preferowania koleżeńskości i zrozumienia we wzajemnych stosunkach
 • Służenia sobie radą i udzielania wzajemnie pomocy w pracy zawodowej
 • Rozstrzygania wszelkich sporów i konfliktów między detektywami zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi, wyłącznie w oparciu o organy PSLD
 • Dbałości o upowszechnianie rzeczywistej wiedzy o zawodzie detektywa i świadczonych usługach a swoim postępowaniem i wynikami pracy upowszechnianie pozytywnego wizerunku zawodu w społeczeństwie
 • Zachęcania niezrzeszonych w PSLD licencjonowanych detektywów do respektowania w działalności zawodowej przyjętych przez PSLD norm etycznych

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym kodeksem działania detektywa oparte być winny nie tylko na przepisach prawa ale także na jego wewnętrznych przekonaniach stanowiących wyznaczniki profesjonalnego i etycznego działania w realizowanych zleceniach.

§ 5

Udowodnione, rażące nieprzestrzeganie zasad etyki przez licencjonowanego detektywa zrzeszonego w PSLD stanowić może podstawę do skierowania sprawy przez każdego członka PSLD do Sądu Dyscyplinarnego, który zgodnie ze Statutem PSLD czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej objętych niniejszym kodeksem.

§ 6

Kodeks etyczny wchodzi w życie z dniem 15.06.2010r. zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.


* Tomasz Aleksandrowicz, Jerzy Konieczny, Anna Konik – Podstawy Detektywistyki – Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne – Warszawa 2008